Phát triển vận động

TÔN TRỌNG TRẺ TUYỆT ĐỐI - YÊU THƯƠNG TRẺ TUYỆT ĐỐI

TÔN TRỌNG TRẺ TUYỆT ĐỐI - YÊU THƯƠNG TRẺ TUYỆT ĐỐI

Triết lý giáo dục của Merbaby Nursery là tạo ra môi trường yêu thương, an toàn để trẻ được chủ động khám phá và sáng tạo, nơi trẻ được tôn trọng tuyệt đối và yêu thương tuyệt đối. Triết lý này được xuyên suốt trong tất cả quá trình dạy và học cũng như văn hóa ứng xử tại Merbaby.
Đăng ký trải nghiệm dịch vụ tại Merbaby
Họ tên bố/mẹ
SĐT liên hệ
Dịch vụ đăng ký trải nghiệm
Đăng ký ngay
Bản quyền thuộc về Sabio.Tech. © 2019